Caffé del Doge SK s. r. o.

IČO:35855339

DIČ:2020202965

Bajkalská 22 

821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Mobil: 0905 861 445
Email: peter@caffedeldoge.sk

Web: https://caffedeldoge.sk

InstagramCaffe del DogeFacebook Caffe del Doge